อีกด้าน http://eekdan.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=19-08-2012&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=19-08-2012&group=1&gblog=23 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวงบ่อยไม่ดีจริงหรือ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=19-08-2012&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=19-08-2012&group=1&gblog=23 Sun, 19 Aug 2012 11:03:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=15-08-2011&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=15-08-2011&group=1&gblog=22 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[กรุณาอย่ามาโพสเบอร์โทรของหมอดูนะคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=15-08-2011&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=15-08-2011&group=1&gblog=22 Mon, 15 Aug 2011 21:00:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=14-07-2011&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=14-07-2011&group=1&gblog=21 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่าเรื่องเพื่อนๆที่เรียนดูหมอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=14-07-2011&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=14-07-2011&group=1&gblog=21 Thu, 14 Jul 2011 22:32:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=12-07-2011&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=12-07-2011&group=1&gblog=20 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนดูดวงมันซะเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=12-07-2011&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=12-07-2011&group=1&gblog=20 Tue, 12 Jul 2011 21:07:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=09-07-2011&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=09-07-2011&group=1&gblog=19 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[คนนี้แม่นเป็นบางเรื่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=09-07-2011&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=09-07-2011&group=1&gblog=19 Sat, 09 Jul 2011 20:23:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=08-07-2011&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=08-07-2011&group=1&gblog=18 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวงช่วงอกหัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=08-07-2011&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=08-07-2011&group=1&gblog=18 Fri, 08 Jul 2011 11:09:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=03-07-2011&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=03-07-2011&group=1&gblog=17 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนชื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=03-07-2011&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=03-07-2011&group=1&gblog=17 Sun, 03 Jul 2011 0:01:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=29-06-2011&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=29-06-2011&group=1&gblog=16 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[หมอดูคนนี้ไม่แม่น แต่ก็ประทับใจ (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=29-06-2011&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=29-06-2011&group=1&gblog=16 Wed, 29 Jun 2011 10:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=28-06-2011&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=28-06-2011&group=1&gblog=15 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[หมอดูคนนี้ไม่แม่น แต่ก็ประทับใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=28-06-2011&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=28-06-2011&group=1&gblog=15 Tue, 28 Jun 2011 13:27:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=26-06-2011&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=26-06-2011&group=1&gblog=14 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอ่านจิตคนได้จริงเหรอ??? (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=26-06-2011&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=26-06-2011&group=1&gblog=14 Sun, 26 Jun 2011 14:17:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=25-06-2011&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=25-06-2011&group=1&gblog=13 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอ่านจิตคนได้จริงเหรอ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=25-06-2011&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=25-06-2011&group=1&gblog=13 Sat, 25 Jun 2011 12:36:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=22-06-2011&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=22-06-2011&group=1&gblog=12 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอหมอดูเลวๆ ลวนลามทางสายตาและคำพูด (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=22-06-2011&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=22-06-2011&group=1&gblog=12 Wed, 22 Jun 2011 13:39:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=21-06-2011&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=21-06-2011&group=1&gblog=11 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอหมอดูเลวๆ ลวนลามทางสายตาและคำพูด (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=21-06-2011&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=21-06-2011&group=1&gblog=11 Tue, 21 Jun 2011 18:59:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=19-06-2011&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=19-06-2011&group=1&gblog=10 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอหมอดูเลวๆ ลวนลามทางสายตาและคำพูด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=19-06-2011&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=19-06-2011&group=1&gblog=10 Sun, 19 Jun 2011 20:21:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=18-06-2011&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=18-06-2011&group=1&gblog=9 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากดูแบบ ญาณทิพย์ บ้าง (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=18-06-2011&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=18-06-2011&group=1&gblog=9 Sat, 18 Jun 2011 0:05:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=15-06-2011&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=15-06-2011&group=1&gblog=8 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากดูแบบ ญาณทิพย์ บ้าง (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=15-06-2011&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=15-06-2011&group=1&gblog=8 Wed, 15 Jun 2011 12:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=13-06-2011&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=13-06-2011&group=1&gblog=7 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากดูแบบ ญาณทิพย์ บ้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=13-06-2011&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=13-06-2011&group=1&gblog=7 Mon, 13 Jun 2011 14:26:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=09-06-2011&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=09-06-2011&group=1&gblog=6 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่างคน ต่างที่ ต่างเวลา แต่ทำนายเหมือนกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=09-06-2011&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=09-06-2011&group=1&gblog=6 Thu, 09 Jun 2011 12:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=08-06-2011&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=08-06-2011&group=1&gblog=5 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่ 5 ขวบก็ไปดูดวงซะแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=08-06-2011&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=08-06-2011&group=1&gblog=5 Wed, 08 Jun 2011 10:56:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=06-06-2011&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=06-06-2011&group=1&gblog=4 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ถามหมอดูว่า.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=06-06-2011&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=06-06-2011&group=1&gblog=4 Mon, 06 Jun 2011 23:34:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=06-06-2011&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=06-06-2011&group=1&gblog=3 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุเกิด ณ ตำหนักทรงเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=06-06-2011&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=06-06-2011&group=1&gblog=3 Mon, 06 Jun 2011 0:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=04-06-2011&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=04-06-2011&group=1&gblog=2 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดเริ่มต้นของการดูดวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=04-06-2011&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=04-06-2011&group=1&gblog=2 Sat, 04 Jun 2011 0:18:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=04-06-2011&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=04-06-2011&group=1&gblog=1 http://eekdan.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ดูดวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=04-06-2011&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=eekdan&month=04-06-2011&group=1&gblog=1 Sat, 04 Jun 2011 21:26:34 +0700